pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet föreslår två nya ledamöter

2021/01/11

Klimatpolitiska rådet föreslår idag regeringen att utse Annika Nordlund och Björn Sandén till nya ledamöter i rådet. De föreslås tillträda den 1 juli 2021.

Läs pressmeddelandet här

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten