pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet föreslår nya ledamöter

2022/03/10

Klimatpolitiska rådet har idag föreslagit regeringen att utse Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck till nya ledamöter, för tillträde i rådet den 1 juli 2022.

Läs pressmeddelandet här

Rapport 2022

Den 16 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Den innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen samt rekommendationer.

Läs mer och ladda ner rapporten