pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet föreslår nya ledamöter

2022/03/10

Klimatpolitiska rådet har idag föreslagit regeringen att utse Elin Lerum Boasson, Henrik Smith och Victoria Wibeck till nya ledamöter, för tillträde i rådet den 1 juli 2022.

Läs pressmeddelandet här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information