nyhet

Klimatpolitiska rådet föreslår nya ledamöter

2024/03/27

Klimatpolitiska rådet har idag föreslagit regeringen att utse Maria Pettersson, professor vid Luleå Tekniska Universitet och Olof Johansson Stenman, professor vid Göteborgs Universitet till nya ledamöter, för tillträde i rådet den 1 juli 2024.

Läs pressmeddelandet här

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information