nyhet

Gemensamt brev till EUs institutioner

2021/03/10

Tillsammans med ett antal andra europeiska klimatråd har Klimatpolitiska rådet undertecknat ett brev till Europarådet, Europeiska rådet (EU-toppmötet), EU-kommissionen och EU-parlamentet som lyfter vikten av rådgivande klimatpolitiska organ i politiken på olika nivåer. Bland annat argumenteras för mervärdet av oberoende och vetenskapligt baserade rekommendationer till regeringar som kan ta ett sektorsövergripande helhetsgrepp på politiken. Förväntningarna på ett motsvarande Europeiskt klimatråd bör vara desamma.

I maj deltar Klimatpolitiska rådet i ett internationellt möte som för första gången samlar rådgivande klimatpolitiska organ från hela världen för att bland annat diskutera rådens betydelse i den institutionella klimatarkitektur som snabbt växer fram. Mer info kommer.

Brevet hittar du här

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här