Victoria Wibeck Kpr 2022

Victoria
Wibeck

Professor vid Tema miljöförändring vid Linköpings universitet

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv