Porträttbild på Tomas Kåberger

Tomas
Kåberger

Professor in industrial energy policy, Chalmers University of Technology

Tomas Kåberger är teknisk fysiker och doktorerade i fysik på en avhandling om termodynamik och ekonomisk teori. Han blev sedan docent i miljövetenskap och professor vid Internationella miljöinstitutet i Lund, innan han återvände till Chalmers som professor i Industriell Energipolicy.

Forskning och uppdrag inom förnybar energi

Idag är Tomas affilierad professor i Förnybar energi vid Chalmers, ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo och senior rådgivare åt The Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han arbetar åt två Knowledge & Innovation Communities i EU: på uppdrag åt InnoEnergy och som medlem i rådet för Climate KIC. Han sitter i styrelsen för Norges Forskningsråd och är rådgivare åt Vaasa universitet i Finland. Han sitter också i styrelsen för Vattenfall och i Sustainable Energy Angels AB samt i insynsrådet vid länstyrelsen i Västra Götalands län.

Tomas har tidigare arbetat i ledande positioner på företag inriktade mot förnybar energi. Under perioden 2010–2011 var han med om att utforma en kolsnål industrialiseringsstrategi för Kina som i delar nu håller på att genomföras. Under 1990-talet medverkade Tomas i flera statliga kommissioner och utredningar om energi, bioenergi, miljöskadeförsäkringen, kärnavfallshantering och miljökonsekvenser av EU:s utvidgning. Han har också varit ordförande eller styrelseledamot i flera svenska och internationella miljö- och energiorganisationer. Under perioden 2008–2011 var han generaldirektör för Energimyndigheten.

Förteckning över rådsmedlemmarnas övriga uppdrag (pdf)

Panorama

I somras öppnades Panorama - samarbetsverktyg som skyndar på Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning