Porträttbild på Tomas Kåberger

Tomas
Kåberger

Professor i fysisk resursteori, Chalmers

"Utvecklingen av teknik för att producera förnybar el har gått så bra under de senaste åren att den kan ersätta fossila bränslen för uppvärmning, transporter och industriella processer. Det är redan ofta både lönsamt och nödvändigt för att nå nationella och globala klimatmål!"

Tomas Kåberger är teknisk fysiker och doktorerade i fysik på en avhandling om termodynamik och ekonomisk teori. Han blev sedan docent i miljövetenskap och professor vid Internationella miljöinstitutet i Lund.

Aktuella uppdrag

Idag är Tomas professor vid Chalmers, men även ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo, senior rådgivare åt The Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing, och medlem i rådet för Climate Knowledge & Innovation Community i EU.

Tidigare uppdrag

Tomas har tidigare arbetat i ledande positioner på företag inriktade mot förnybar energi och sitter nu i styrelsen för Vattenfall. Under perioden 2010–2011 var han med om att utforma en kolsnål industrialiseringsstrategi för Kina som i väsentliga delar nu håller på att genomföras.

Under 1990-talet medverkade Tomas flera i statliga kommissioner och utredningar om energi, bioenergi, miljöskadeförsäkringen, kärnavfallshantering och miljökonsekvenser av EU:s utvidgning. Han har också varit ordförande i flera svenska och internationella miljö- och energiorganisationer. Under perioden 2008–2011 var han generaldirektör för Energimyndigheten.