Porträttbild på Tomas Kåberger

Tomas
Kåberger

Professor in industrial energy policy, Chalmers University of Technology

Tomas Kåberger är teknisk fysiker och doktorerade i fysik på en avhandling om termodynamik och ekonomisk teori. Han blev sedan docent i miljövetenskap och professor vid Internationella miljöinstitutet i Lund, innan han återvände till Chalmers som professor i Industriell Energipolicy.

Forskning och uppdrag inom förnybar energi

Idag är Tomas affilierad professor i Förnybar energi vid Chalmers, ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo och senior rådgivare åt The Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han arbetar åt två Knowledge & Innovation Communities i EU: på uppdrag åt InnoEnergy och som medlem i rådet för Climate KIC. Han sitter i styrelsen för Norges Forskningsråd och är rådgivare åt Vaasa universitet i Finland. Han sitter också i styrelsen för Vattenfall och i Sustainable Energy Angels AB samt i insynsrådet vid länstyrelsen i Västra Götalands län.

Tomas har tidigare arbetat i ledande positioner på företag inriktade mot förnybar energi. Under perioden 2010–2011 var han med om att utforma en kolsnål industrialiseringsstrategi för Kina som i delar nu håller på att genomföras. Under 1990-talet medverkade Tomas i flera statliga kommissioner och utredningar om energi, bioenergi, miljöskadeförsäkringen, kärnavfallshantering och miljökonsekvenser av EU:s utvidgning. Han har också varit ordförande eller styrelseledamot i flera svenska och internationella miljö- och energiorganisationer. Under perioden 2008–2011 var han generaldirektör för Energimyndigheten.

Förteckning över rådsmedlemmarnas övriga uppdrag (pdf)

Panorama

During summer we opened up Panorama - a collaboration tool that visualizes and accelerates Sweden’s climate transition. Read more and give it a try!
Läs mer

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning