Porträttbild på Sverker Sörlin

Sverker
Sörlin

Professor i miljöhistoria, KTH

"Den uppgift vi har framför oss, att granska regeringens samlade politik för att bättre kunna styra samhället mot nollutsläpp 2045, är en uppgift som ingen ställts inför tidigare. Det är en stor utmaning, men innerst inne är jag övertygad om att det går – och att samhället blir bättre om vi lyckas!"

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH. Han har rötter i inre Västerbotten och växte upp i områden med omfattande skogsbruk. Sverker forskade tidigt om betydelsen av skog, mineral, energi och andra naturresurser för den industriella omvandlingen under 1800- och 1900-talen. Han kom efterhand in på frågor om utbildningens och forskningens betydelse för samhällsutvecklingen.

Miljöpolitiskt engagemang

Vid mitten av 1990-talet inledde Sverker sitt engagemang som rådgivare till olika regeringar i frågor om forsknings-, innovations, och miljöpolitik. Han har även arbetat med forskningsfrågor och utredningar i de nordiska grannländerna och i UNESCO. Han är ledamot av flera vetenskapliga akademier och har samarbetat med tankesmedjor, institut och miljöorganisationer.

Forskning om storskaliga transformationer och framväxten av global miljöpolitik

På senare tid har Sverker intresserat sig för storskaliga historiska transformationer och vad som avgör om de blir framgångsrika. Annan aktuell forskning handlar om framväxten av global miljöförvaltning och klimatpolitik efter andra världskriget, där FN:s miljökonferens i Stockholm 1972 var en viktig milstolpe.

Sverker har varit verksam vid framstående institut och universitet i flera länder och kommer snart ut med en bok om miljöbegreppets historia. Han är expert på klimatförståelsens vetenskapliga utveckling och på klimatfrågans djupa förbindelser med värderingsfrågor och föreställningar inom ekonomi, religion, etik, kultur och politik.