Porträttbild på Markku Rummukainen

Markku
Rummukainen

Professor i klimatologi, Lunds universitet

Markku Rummukainen är professor i klimatologi vid Lunds universitet samt klimatrådgivare vid SMHI.

Han studerade meteorologi och atmosfärskemi vid Helsingfors universitet, Stockholms universitet och universitetet i Oslo och skrev sin avhandling om atmosfärskemisk modellering. Mellan 1990 och 1997 handlade hans forskning i huvudsak om ozonskiktet på Arktis. Forskningen inkluderade mätningar i finska Lappland och på Svalbard samt modellering.

IPCC och forskning om klimatmodellering

Markku har arbetat länge med forskning om klimatmodeller. Han var med vid uppstarten av svensk klimatmodellering vid Rossby Centre på SMHI och SMHI:s verksamhet för klimatanpassning. Han har medverkat som expert i Sveriges och EU:s delegation i FN:s klimatförhandlingar och var med vid framtagandet av IPCC:s femte stora kunskapsutvärdering. Sedan 2016 representerar han Sverige i IPCC.

Övriga uppdrag

I sin forskning har Markku aktivt samarbetat över disciplingränser och i sina olika uppdrag har han fört dialog med många av samhällets olika aktörer, inklusive skolor, media, intresseorganisationer, myndigheter och näringsliv. Han har även haft uppdrag i andra vetenskapliga rådgivande grupper och kommittéer i Sverige och utomlands, till exempel i regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor, och som ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd. Idag verkar han även i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.

Förteckning över rådsmedlemmarnas övriga uppdrag (pdf)

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

Panorama är ett samarbetsverktyg som skyndar på Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv