Karin Bäckstrand

Karin
Bäckstrand

Professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon disputerade vid Lunds universitet på en avhandling i statsvetenskap om den vetenskapliga expertisens roll i luftvårdsförhandlingarna.

Forskning om global miljöpolitik och icke-statliga aktörer

Karins forskningsinriktning är global miljöpolitik, med fokus på FN:s klimatförhandlingar samt experters och icke-statliga aktörers deltagande i miljöpolitiken. Karin har även forskat om hur klimatpolitiken utformas på olika nivåer – i städer, på regional nivå, i de stora utsläppsländerna, samt i EU och FN. Andra centrala frågor för Karins forskning är demokratins förmåga att möta globala miljöhot och globala institutioners legitimitet.

Karin leder för närvarande forskningsprojekt finansierade av Formas och Energimyndigheten som rör samhällets klimatomställning mot en fossilfri framtid, och den roll icke-statliga aktörer från civilsamhälle och industri spelar i implementeringen av Parisavtalet. Hon har även haft flera styrelseuppdrag och gästforskat på framstående universitet i flera olika länder med tvärvetenskapliga projekt kring miljö och hållbar utveckling.

Karin Bäckstrand – övriga uppdrag
Visa

  • Ledamot i SNS förtroenderåd
  • 30% anställning som professor och forskningsledare på Institutet för Framtidsstudier (IFFs)
  • Ledamot i Miljörådet Stockholms Universitet
  • Ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv