Johan Kuylenstierna

Johan
Kuylenstierna

Ordförande, Klimatpolitiska rådet

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Johan har grundexamen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimatologi med inriktning på holocen klimatvariabilitet i polarområdena.

Tidigt miljöpolitiskt engagemang

Vid mitten av 1990-talet arbetade Johan Kuylenstierna på FN i New York med Agenda 21 och vattenresursfrågor. Dessa tidiga år på FN blev en viktig erfarenhet för hans fortsatta arbete med att integrera miljö- och utvecklingsfrågor. De lade grunden för en princip han hållit fast vid sedan dess: dagens stora miljöutmaningar kan enbart lösas genom att utgå från en positiv utvecklingsvision där människan och samhället står i centrum och där samverkan är nyckeln till framgång. Johan Kuylenstierna har även arbetat med vattenfrågor på Stockholm International Water Institute och inom FN.

VD för Stockholm Environment Institute

Johan blev VD på SEI 2012 och har verkat för att bredda institutets arbete till exempel genom samverkan med ekonomiska sektorer som är avgörande för en framgångsrik omställning till det fossilfria samhället. Johan Kuylenstierna valde att sluta på SEI 2018. Han har fortsatt att vara en aktiv föreläsare och debattör, medverkar i media och är aktiv i flera organisationer med koppling till miljö, energi och klimat.

Johan Kuylenstierna – övriga uppdrag
Visa

  • Styrelseledamot, Göteborgs universitet
  • Styrelseledamot, Sveaskog
  • Styrelseledamot, WWF Sverige (stiftelse)
  • Styrelseledamot, Mistra
  • Styrelseledamot, Axfoundation (stiftelse)
  • Ägare, Modulator AB (främst föreläsningar och moderatorsuppdrag)

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv