Elin Lerum Boasson Kpr 2022

Elin
Lerum Boasson

Professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo

Elin Lerum Boasson är professor och vice ordförande på Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Oslo samt senior forskare vid CICERO Senter for klimatforskning. Som statsvetare med specialisering inom offentlig politik och administration forskar hon om energi- och klimatpolitik i Norden och på EU-nivå. Hon var en av huvudförfattarna i den sjätte IPCC-rapportens kapitel om nationell och lokal klimatpolitik och har tidigare lett en arbetsgrupp i det europeiske forskningsnätverket Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects, samt ett stort projekt om politisk styrning av förnybar energiutveckling i Europa.