Elin Lerum Boasson Kpr 2022

Elin
Lerum Boasson

Professor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo

Elin Lerum Boasson är professor och vice ordförande på Institutet för statsvetenskap vid Universitetet i Oslo samt senior forskare vid CICERO Senter for klimatforskning. Som statsvetare med specialisering inom offentlig politik och administration forskar hon om energi- och klimatpolitik i Norden och på EU-nivå. Hon var en av huvudförfattarna i den sjätte IPCC-rapportens kapitel om nationell och lokal klimatpolitik och har tidigare lett en arbetsgrupp i det europeiske forskningsnätverket Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects, samt ett stort projekt om politisk styrning av förnybar energiutveckling i Europa.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information