Ch

Cecilia
Hermansson

Vice ordförande, Klimatpolitiska rådet

Cecilia Hermansson är disputerad ekonom och forskare i finansiell ekonomi vid KTH. Forskningen är främst inriktad på ekonomisk analys och beteendeekonomi, bland annat om risktolerans. Hon har tidigare varit chefekonom vid Swedbank och ledamot i det Finanspolitiska rådet. Cecilia har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom näringsliv och statsförvaltning, bland annat från Sida, Finansdepartementet och IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Den breda erfarenheten från såväl akademin, den privata sektorn som inifrån Regeringskansliet har gett värdefulla insikter i hur samhällets alla delar och nivåer måste mötas och samverka för att nå resultat och kommer väl till pass i uppdraget som Klimatpolitiska rådets vice ordförande.

Cecilia Hermansson – övriga uppdrag
Visa

  • Styrelseledamot, Creades
  • Styrelseledamot, Folksam Liv
  • Styrelseledamot, HUI Research
  • Styrelseledamot, WaterAid Sweden
  • Styrelseledamot (vice preses), Kungliga Ingenjörsakademien, IVA
  • Ledamot i SNS Förtroenderåd
  • Ledamot i Handelns ekonomiska råd
  • Ensam ägare, Cecilia Hermansson Konsult AB (inom national- och företagsekonomi)

 

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

Panorama är ett samarbetsverktyg som skyndar på Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv