Cecilia Hermansson

Cecilia
Hermansson

Vice ordförande, Klimatpolitiska rådet

Cecilia Hermansson är disputerad ekonom och forskare i finansiell ekonomi vid KTH. Forskningen är främst inriktad på ekonomisk analys och beteendeekonomi, bland annat om risktolerans. Hon har tidigare varit chefekonom vid Swedbank och ledamot i det Finanspolitiska rådet. Cecilia har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom näringsliv och statsförvaltning, bland annat från Sida, Finansdepartementet och IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Den breda erfarenheten från såväl akademin, den privata sektorn som inifrån Regeringskansliet har gett värdefulla insikter i hur samhällets alla delar och nivåer måste mötas och samverka för att nå resultat och kommer väl till pass i uppdraget som Klimatpolitiska rådets vice ordförande.

Cecilia Hermansson – övriga uppdrag
Visa

  • Styrelseledamot, Creades
  • Styrelseledamot, Folksam Liv
  • Styrelseledamot, HUI Research
  • Styrelseledamot, WaterAid Sweden
  • Styrelseledamot (vice preses), Kungliga Ingenjörsakademien, IVA
  • Ledamot i SNS Förtroenderåd
  • Ledamot i Handelns ekonomiska råd
  • Ensam ägare, Cecilia Hermansson Konsult AB (inom national- och företagsekonomi)

 

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv