Björn Sandén

Björn
Sandén

Professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers Tekniska högskola

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv