Annika Nordlund

Annika
Nordlund

Docent i psykologi vid Umeå universitet

Annika är lektor, docent, samt prefekt vid Institutionen för psykologi vid Umeå Universitet. Annikas forskningsintresse ligger inom miljö- och socialpsykologi och handlar om de psykologiska faktorer som påverkar olika typer av miljörelaterat beteende samt hur olika åtgärder för att förändra beteende uppfattas och får genomslag. Hon var forskningsledare för Transportforskningsenheten mellan 2007 – 2018, som fokuserade på forskning med fokus på transport och resande. Annika var ansvarig för innovation och externa relationer i samhällsvetenskapliga fakultetsledningen (2011-2017) och är ordförande i priskommittén för Umeå kommuns vetenskapliga pris. Hon har även hållit en TEDx Umeå presentation 2015.

Annika Nordlund – övriga uppdrag
Visa

  • Ordförande i priskommittén för Umeå kommuns vetenskapliga pris
  • Medlem i styrgruppen för Umeå Transformation Research Initiative (UTRI)
  • Medlem i Nudgd Board of Experts

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv