Intresseanmälan om att bli ledamot i Klimatpolitiska rådet

Välkommen att göra en intresseanmälan om att bli ledamot i Klimatpolitiska rådet!

Enligt Klimatpolitiska rådets instruktion (SFS 2017:1268) ska regeringen utse rådets ledamöter efter förslag från rådet självt. Förordnandena ges för en bestämd tid, dock högst sex år i följd för ordföranden och högst tre år i följd för övriga ledamöter.

Rådet har en intern process för nominering av nya ledamöter. För att utöka urvalet av möjliga kandidater välkomnar rådet forskare med relevant kompetens och erfarenhet enligt nedan att inkomma med en intresseanmälan. Intresseanmälningarna sparas i tre år och beaktas under den tiden i rådets löpande nomineringsprocess.

Klimatpolitiska rådet ska bestå av ledamöter som tillsammans har hög vetenskaplig kompetens inom områden som är viktiga för samhällets klimatomställning, så som klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. En ledamot av rådet bör vara en senior forskare med bred kompetens inom ett relevant ämnesområde och vara internationellt publicerad i högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Vidare är det bra att ha policyrelevant erfarenhet utöver sin akademiska hemvist, liksom erfarenhet från styrelser, expert- eller referensgrupper.

Så hanteras dina personuppgifterFör att hantera din intresseanmälan om att bli ledamot i Klimatpolitiska rådet kommer Klimatpolitiska rådet att samla in personuppgifter om dig i webbformuläret. Syftet med att personuppgifterna samlas in är att Klimatpolitiska rådet ska kunna bedöma din kompetens och erfarenhet samt kontakta dig per telefon eller e-post vid behov. Det är frivilligt för dig att fylla i och skicka in webbformuläret. Klimatpolitiska rådet vill uppmärksamma dig på att uppgifter som skickas in blir allmän handling hos Klimatpolitiska rådet och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna raderas efter tre år.

Intresseanmälan - Bli ledamot i Klimatpolitiska Rådet
Ladda upp ditt CV:
Jag godkänner att Klimatpolitiska rådet sparar mina uppgifter i tre år, därefter tas uppgifterna bort.
Formuläret innehåller fel. Se över och försök igen.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information