Sveriges väg till nollutsläpp

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Läs mer och ladda ner rapporten

Klimatpolitiska rådets rapport 2022)

 

Omslag_kpr-rapport-2022-h300

ÅRETS FOKUS: Hur ska politiken stärkas för att accelerera omställningen?

Sverige har goda förutsättningar att nå klimatmålet mot netto noll utsläpp 2045. Men årets granskning av den samlade politiken visar att det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden. Många aktörer i samhället står dessutom beredda att investera i omställningen och politiken behöver därför fatta beslut som möjliggör de stora systemskiftena.

Efter höstens riksdagsval tillträder en ny regering som kommer att presentera en ny klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. Planen behöver tydligt visa hur Sverige ska förflytta sig närmare klimatmålen. Det behövs ett ledarskap som möter upp viljan för acceleration och Klimatpolitiska rådet har därför i årets granskning valt att fokusera på hur politiken behöver stärkas för att omställningen ska  accelerera.

På lanseringen presenterar rådet sin bedömning och överlämnar rapporten till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som kommenterar rådets slutsatser och rekommendationer. Därefter följer fördjupande samtal om rapporten med en expertpanel och rådets ledamöter.

Tid: 16 mars kl. 09.00–11.00
Plats: Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm eller digitalt

09.00 – 09.30 Presentation av 2022 års rapport​ av rådets ordförande Johan Kuylenstierna & vice ordförande Cecilia Hermansson

09.30 – 09.45 Överlämning till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

09.45 – 10.30 Panelsamtal och fördjupningar av rapportens tema och rekommendationer till regeringen. Deltar gör Peter Møllgaard, ordförande i danska Klimarådet, experterna Jon Simonsson, ordförande KOMET, Malin Larsson, VD Luleå Energi, Anita Aspegren, VD IQ Samhällsbyggnad och Gunnar Wetterberg historiker och f.d. ämbetsman

10.30 – 11.00 Rådets ledamöter svarar på era frågor om klimatet och politiken

Yearly report 2022

On March 16 the Swedish Climate Policy Council presented its yearly report to the Government. It contains an assessment of the government’s overall policies and the climate policy action plan plus recommendations.

Read more and download the report

Panorama

Panorama is the tool that visualizes Swedens climate transition.
Read more and try it