Underlagsrapporter

Inom ramen för sitt uppdrag kan Klimatpolitiska rådet och dess kansli ge forskare och andra experter i uppdrag att genomföra analyser och studier av relevans för rådets utvärderingsarbete. Dessa presenteras ofta i form av en underlagsrapport. Författarna till respektive underlagsrapport är ensamma ansvariga för innehållet, slutsatserna och eventuella rekommendationer. De speglar inte nödvändigtvis Klimatpolitiska rådets uppfattning.

Yearly report 2022

On March 16 the Swedish Climate Policy Council presented its yearly report to the Government. It contains an assessment of the government’s overall policies and the climate policy action plan plus recommendations.

Read more and download the report

Panorama

Panorama is the tool that visualizes Swedens climate transition.
Read more and try it