Underlagsrapporter

Inom ramen för sitt uppdrag kan Klimatpolitiska rådet och dess kansli ge forskare och andra experter i uppdrag att genomföra analyser och studier av relevans för rådets utvärderingsarbete. Dessa presenteras ofta i form av en underlagsrapport. Författarna till respektive underlagsrapport är ensamma ansvariga för innehållet, slutsatserna och eventuella rekommendationer. De speglar inte nödvändigtvis Klimatpolitiska rådets uppfattning.

Yearly report 2021

The 25th of March the Swedish Climate Policy Council presents this year’s report to the Government. This day the Council will present its evaluation and discuss the themes of the report in digital seminars, which are held in Swedish.

See the presentation and read the report

Panorama

Panorama is the tool that visualizes Swedens climate transition.
Read more and try it