Om oss

Klimatpolitiska rådet startade sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet har sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet instiftades i januari 2018 som en del i det klimatpolitiska ramverket. Rådet har i uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen. Till sin hjälp har rådet ett kansli med tre heltidsanställda.

Läs mer om rådets ledamöter

Läs mer om rådets uppdrag

Läs mer om det klimatpolitiska ramverket

Läs mer om klimatpolitiska rådets kansli

Oresundsbron

 

SparaSpara

Yearly report 2021

The 25th of March the Swedish Climate Policy Council presents this year’s report to the Government. This day the Council will present its evaluation and discuss the themes of the report in digital seminars, which are held in Swedish.

See the presentation and read the report