Porträttbild på Katarina Eckerberg

Katarina
Eckerberg

Professor in political science, Umeå University

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

Panorama is a collaboration tool that visualizes and accelerates Sweden’s climate transition.
Read more and try it