Porträttbild på Johan Kuylenstierna

Johan
Kuylenstierna

Vice chair, Swedish Climate Policy Council

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

Panorama is a collaboration tool that visualizes and accelerates Sweden’s climate transition.
Read more and try it