Porträttbild på Ingrid Bonde

Ingrid
Bonde

Chair, Swedish Climate Policy Council

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ingrid Bonde är civilekonom och började sitt samhällsengagemang hos Riksgäldskontoret som ansvarig för delar av Sveriges valutaupplåning under början av 1980-talet, när Sverige hade djupa budgetunderskott efter oljekrisen. År 2002 blev hon generaldirektör för Finansinspektionen och var med och skapade ett EU-gemensamt regelverk för den finansiella sektorn. Sedan blev hon VD för AMF pension och därmed ansvarig för förvaltningen av 4 miljoner svenskars tjänstepensioner.

Ledare med klimatintresse

Med sitt starka intresse för morgondagens samhällsutmaningar, valde Ingrid att börja som vice koncernchef och ekonomichef för Vattenfall när bolaget hade stora utmaningar runt 2011. Där blev hon starkt berörd av klimatutmaningen och hur avgörande samspelet mellan privat och statlig sektor är för att möjliggöra den nödvändiga omställningen till ett framtida hållbart samhälle. Hon blev också Sveriges representant i den Globala kommissionen med uppgift att på vetenskapliga grunder visa hur ”the new climate economy is a profitable economy”, det vill säga att det är lika värdefullt för alla parter i samhället att sträva mot hållbarhet.

Med sin ledarbakgrund inom såväl statlig som privat sektor ser hon fram emot att leda Sveriges kunnigaste experter inom det klimatpolitiska området för att möjliggöra nödvändiga, långsiktiga investeringar i vår framtid.

Förteckning över rådsmedlemmarnas övriga uppdrag (pdf)

Rapport 2020

Den 12 mars 2020 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2020 till regeringen. Rapporten innehåller Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs rapporten

Panorama

Panorama is a collaboration tool that visualizes and accelerates Sweden’s climate transition.
Read more and try it