Björn Sandén

Björn
Sandén

Professor of Innovation and Sustainability at Chalmers University of Technology

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet på Chalmers tekniska högskola. Han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. I detta arbete utvecklar han och tillämpar teorier och metoder inom innovations- och transitionsstudier, teknikvärdering, livscykelanalys, cirkulär ekonomi och scenariometodik. Han har främst studerat olika energi-, transport och materialsystem och relaterade industrier, både utifrån frågor om vad som är resursmässigt möjligt och miljömässigt önskvärt och om vad som krävs för att driva på och styra den industriella utvecklingen. Björn konsulteras frekvent av företag, myndigheter, politiker och massmedia, och sitter för närvarande i Energimarknadsinspektionens insynsråd. Han har tidigare suttit i Energiutvecklingsnämnden på Energimyndigheten, i Svenska institutets insynsråd och i rådgivande organet för Miljösmart konsumtion. Internationellt har han bidragit som expert för IPCC och IEA i rapporter om energiteknik och innovation.

Björn Sandén – övriga uppdrag
Visa

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  • Ledamot i Västra Götalandsregionens klimatråd
  • Ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd
  • Ledamot i Svenska Institutets insynsråd
  • Ledamot i Rådgivande Organet för Miljösmart Konsumtion

Panorama

Panorama is the tool that visualizes Swedens climate transition.
Read more and try it