Porträttbild på Åsa Löfgren

Åsa
Löfgren

Associate professor in economics, Gothenburg University, School of Business, Economics & Law

Panorama

During summer we opened up Panorama - a collaboration tool that visualizes and accelerates Sweden’s climate transition. Read more and give it a try!
Läs mer

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning