Office

The Swedish Climate Policy Council is supported by a secretariat with four full time employees.

 

Ola-altera

Ola Alterå, Chief Executive

ola.altera@klimatpolitiskaradet.se

Telephone: +46 (0)8-775 41 70

 

Martin-flack

Martin Flack, Senior Analyst

martin.flack@klimatpolitiskaradet.se

Telephone: +46 (0)8-775 41 72

 

Hanna-brolinson

Hanna Brolinson, Senior Analyst

hanna.brolinson@klimatpolitiskaradet.se

Telephone: +46 (0)8-775 41 73

 

Eva Mineur, senior analyst

eva.mineur@klimatpolitiskaradet.se

Telephone: +46 (0)8-775 41 74

 

Maja Cederlund, Project Leader Panorama

maja.cederlund@klimatpolitiskaradet.se

Telephone: +46 (0)8 775 41 92

Questions regarding Panorama: panorama@klimatpolitiskaradet.se

 

Hannah Lundgren, praktikant

hannah.lundgren@klimatpolitiskaradet.se

Telefon: +46 (0)8 775 4194

Rapport 2019

Den 21 mars 2019 överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2019 till regeringen. Rapporten har särskilt fokus på transportsektorn. Mer information och sammanfattning