Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. Som besökare ska du, enligt lagen om elektronisk kommunikation, informeras att webbplatsen innehåller cookies, för vilket ändamål samt samtycka till att de används.

Vår användning av cookies

Klimatpolitiskaradet.se använder Google Analytics som hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen, och därigenom kunna förbättra innehåll, navigation och struktur. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen, kommer att vidarebefordras till och lagras på servrar hos Google. Information om ditt besök i form av ip-adresser, anonymiseras innan de skickas till Google.

Vi använder dessutom cookies för att vi ska veta att du har accepterat vår användning av cookies genom att klicka på knappen OK i vårt cookiemeddelande.

Undvika cookies

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar till att lagra dessa eller informera varje gång en webbplats begär att få lagra en. DU kan också radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare. Använd din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Generell information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

 

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information