Sveriges väg till nollutsläpp

Lansering av 2021 års granskning av regeringens politik för att nå klimatmålen

Puff_underrubrik_2560x1440

ÅRETS FOKUS: Coronapolitiken och klimatet

Ladda ner rapporten här

Den förda politiken har under 2020 starkt präglats av den pågående pandemin, vilken utgör en stor påfrestning för hela samhället, för företag och för enskilda. Men en kris kan också skapa möjligheter att tänka om, tänka nytt och uppnå stora förändringar på kort tid. Det finns ett möjlighetsfönster för politiken att agera för att skynda på klimatomställningen men också en risk för att beslut i fel riktning kan cementera ohållbara strukturer som gör berättelsen om omställningen till det fossilfria välfärdslandet mer otydlig och vägen dit mer kostsam.

Klimatpolitiska rådet har därför valt att i årets granskning utvärdera hur regeringens kris- och återhämtningspolitik påverkar möjligheterna att uppnå de klimatpolitiska målen. Gör man rätt saker, och gör man tillräckligt?

Under lanseringsdagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring viktiga teman i årets rapport tillsammans med experter. Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund och landsbygdsminister Jennie Nilsson tar emot rapporten och kommenterar rådets slutsatser och rekommendationer.

Rapportlansering 2024

Den 21 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen vid ett fysiskt och webbsänt seminarium. Rapporten innehåller rådets bedömning av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen samt rekommendationer.

Mer information