Sveriges väg till nollutsläpp

Se livesändningen här

Puff_underrubrik_2560x1440

 

Välkommen till lanseringen av årets granskning av regeringens politik för att nå klimatmålen

ÅRETS FOKUS: Coronapolitiken och klimatet

Ladda ner rapport: Sveriges väg mot nollutsläpp

Se livesändningen här STUDIO 1

Se livesändningen i STUDIO 2

Den förda politiken har under det senaste året starkt präglats av den pågående pandemin, vilken utgör en stor påfrestning för hela samhället, för företag och för enskilda. Men en kris kan också skapa möjligheter att tänka om, tänka nytt och uppnå stora förändringar på kort tid. Det finns ett möjlighetsfönster för politiken att agera för att skynda på klimatomställningen men också en risk för att beslut i fel riktning kan cementera ohållbara strukturer som gör berättelsen om omställningen till det fossilfria välfärdslandet mer otydlig och vägen dit mer kostsam.

Klimatpolitiska rådet har därför valt att i årets granskning utvärdera hur regeringens kris- och återhämtningspolitik påverkar möjligheterna att uppnå de klimatpolitiska målen. Gör man rätt saker, och gör man tillräckligt?

Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring viktiga teman i årets rapport tillsammans med experter. Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund och landsbygdsminister Jennie Nilsson tar emot rapporten och kommenterar rådets slutsatser och rekommendationer.

Ladda ner rapporten här

Rapportlansering 2021

Den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet årets granskningsrapport till regeringen. Under dagen presenterar rådet sin bedömning och fördjupar diskussionen kring rapportens teman i digitala seminarier.

Se lanseringen och rapporten här

Panorama

Panorama är verktyget som visualiserar Sveriges klimatomställning.
Läs mer och prova själv